Het leukste deel van nieuwe projecten voorbereiden is door mijn stofjes gaan en die te proberen combineren.
The best part about preparing new projects is going through my fabrics and matching them.


Twee nieuwe zakjes. De groene is op bestelling gemaakt en is iets groter dan alle vorige. Het geeft een extra voldoening om iets op aanvraag te maken. Beide bevatten, net zoals bij de vorige, extra zakjes aan de binnenkant.
Two new pouches. The green one is commissioned and slightly bigger than all the other pouches. It gives an extra satisfaction to work on a costum order. Both contain, like all the previous ones, extra pockets inside.

Meerdere kleine zakjes zijn op hun weg en ik wou ook even een tussendoortje laten zien van mijn borduurwerkje.
More pouches are on its way and I'd like to show a sneak peak of my embroidery.


Ik heb mijzelf bezig gehouden met het maken van kleine zakjes. Ze bevatten allemaal extra zakjes aan de binnenkant.
Even tussendoor, ik heb enkele stoffen gesneden en ze liggen klaar om in omkeerbare tassen gemaakt te worden. Ik dacht dat het wel leuk zou zijn moest ik er al eentje tonen.
I've been busy making a few pouches. They all contain extra pockets inside.
On a sidenote, I have a few fabrics cut and ready to be made into reversable bags. I thought it would be nice to show off one already.
Ik wou deze borduurschaar al zo lang kopen en dat heb ik uiteindelijk gedaan. Dit kleine vogeltje is geweldig en het is zo leuk om ermee te werken! Ik ben ook naar rommelmarkten geweest en ben thuis gekomen met nieuwe knopen en extra stoffen. Een paar van die stoffen snijden geeft mij weer een reden om achter mijn naaimachine te kruipen. Nieuwe producten zijn onderweg.

De vier potloodhouders zijn ondertussen afgewerkt. De blauwe is al gereserveerd voor iemand, maar de andere drie zoeken nog steeds een eigenaar!

I've been wanting to buy these embroidery-scissors for ages and I finally decided to do so. This little bird is amazing and it's so much fun to use it! I also went thrifting and came home with new buttons and extra fabrics. Cutting some of these fabrics gives me another reason to sit behind my sewing machine. New projects are on its way.

The four pencil holders are finished as well. The blue one is already reserved for somebody, but the other three are still looking for an owner!


Een van de vier potloodhouders die ik aan het maken ben. Iedere potloodhouder zal een extra vakje hebben voor een schaar of iets anders. Indien gewenst, kan de potloodhouder aangeschaft worden.
One of the four pencil holders I'm making. Each pencil holder will have an extra pocket for scissors or anything else. When desired, the pencil holder can be purchased.